Bankowość

Firma realizuje projekt, którego celem jest budowa systemu umożliwiającego świadczenie usług elektronicznych dla polskich Banków Spółdzielczych. Korzystając z modelu outsourcingu, Banki Spółdzielcze otrzymają możliwość skorzystania z systemów bankowości elektronicznej i mobilnej oferujących najwyższą jakość procesów obsługi klientów. W ramach tej inwestycji, spółka będzie dostawcą i operatorem rozwiązania stworzonego pod projekt.

Zobacz szczegóły projektu: „Wdrożenie systemu B2B dla partnerów z sektora bankowego”

(więcej…)

Nieruchomości

Działalność inwestycyjna spółki w obszarze nieruchomości obejmuje obszar całego kraju. Koncentruje się na kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości własnych i dzierżawionych, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni biurowych. Spółka samodzielnie zarządza i administruje posiadanymi nieruchomościami oraz świadczy usługi związane z ich eksploatacją.

Środowisko

Niezależnie od sektora objętego działalnością inwestycyjną, spółka angażuje się w projekty wykazujące dbałość o ochronę środowiska naturalnego. W ich realizacji promujemy rozwiązania przyczyniające się m.in. do zwiększenia efektywności energetycznej, bezpieczeństwa ekologicznego m.in. poprzez gwarancję recyklingu i eliminacji dokumentacji w formie papierowej.