Certyfikaty Kompetencji Sprzedażowych
EBSM

Zapytaj nas o certyfikat

O NAS

Certyfikacja Evidence Based Sales Management (EBSM) to niepowtarzalna, jedyna na polskim rynku, możliwość potwierdzenia kwalifikacji z zakresu zarządzania sprzedażą.

Oferta Certyfikacji skierowana jest do właścicieli firm, którzy jednocześnie zarządzają sprzedażą, menedżerów sprzedaży, ze specjalnym uwzględnieniem osób zarządzających zespołami handlowymi oraz osób, które planują rozwijać się w jednym z tych dwóch obszarów.

Dlaczego my?

Podejście EBSM oparte jest na analizie wyników badań efektywności sprzedaży prowadzonych na przestrzeni 25 lat wśród 4000 firm, zatrudniających 80 000 handlowców. Wyniki te wskazały na 5 czynników, które mają wpływ na skuteczność sprzedaży niezależnie od branży i produktu.

Kwalifikacje menedżera sprzedaży w XXI w. muszą stanowić połączenie kompetencji i umiejętności „miękkich” - przywódczych, związanych z zarządzaniem, motywowaniem i komunikacją w zespole, a także „twardej” wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem wskaźnikami, tworzeniem strategii i planowaniem procesu sprzedaży.

Certyfikacja EBSM pozwala na potwierdzenie kwalifikacji menedżera sprzedaży we wszystkich tych obszarach. Jest także wyjątkiem w skali Polski, gdyż w procesie Certyfikacji uwzględniona jest ocena zachowań w warunkach symulowanych, a nie oparta jedynie na zwykłych testach wiedzy.

CERTYFIKACJE

Jak przebiega Certyfikacja EBSM?

Certyfikacja "EBSM Ludzie"

Certyfikacja "EBSM Proces"

Tytuł "EBSM MASTER"

Dalszy rozwój

Certyfikacja skupia się na identyfikacji i dokumentowaniu posiadanych efektów uczenia się oraz ich weryfikacji w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji.

Istotnym elementem informacji zwrotnej po ocenie certyfikacyjnej, jest planowanie dalszych działań rozwojowych zmierzających np. do efektywnego wdrożenia certyfikowanych umiejętności i kompetencji.

W określaniu obszarów rozwojowych opieramy się na opisie pożądanego profilu menedżera sprzedaży, powstałego w oparciu o doświadczenia szkoleniowe twórców programu certyfikacyjnego, informacje z rynku, benchmarki.

CENNIK

Certyfikat w obszarze
"LUDZIE"

Za co płacisz?

dostarczenie metodyki oceny, organizację i logistykę sesji Development Center; wykorzystanie narzędzi gamyfikacji; pracę niezależnych asesorów / doradców zawodowych, wydanie certyfikatu.

Cena: 2000 zł brutto / 1 os.
Sprawdź możliwe rabaty!

Certyfikat w obszarze
"PROCES"

Za co płacisz?

dostarczenie metodyki oceny, organizację i logistykę warsztatów analitycznych z udziałem asesorów; pracę niezależnych asesorów / doradców zawodowych, wydanie certyfikatu.

Cena: 2000 zł brutto / 1 os.
Sprawdź możliwe rabaty!

Certyfikat
"EVIDENCE BASED
SALES MANAGEMENT"

Za co płacisz?

weryfikację dokumentacji i doświadczenia zawodowego, wydanie certyfikatu.

Cena: 1 zł brutto / 1 os.

KONTAKT

Topas Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa
woj. mazowieckie

certyfikacja.ebsm@topas.com.pl